Problémy se chrápáním mohou být přechodné i trvalejšího rázu


K pÅ™echodnému chrápání dochází například pÅ™i nachlazení, senné rýmÄ› Äi zvÄ›tÅ¡ených nosních mandlích. Problém se ale může vléci mnohem déle, pokud patříte k rizikové skupinÄ›. Jednou z nich jsou lidé s nadváhou – tím, že se jim kolem hrtanu hromadí tuková tkáň, zužují se dýchací cesty a obézní tak inklinují k dýchání s otevÅ™enými ústy. Ohroženi jsou i těžcí kuřáci, kterým se zase dýchací cesty zužují následkem podráždÄ›né a oteklé sliznice. I konzumace alkoholu nÄ›kolik hodin pÅ™ed spaním vyvolává chrápání. Jak tedy pÅ™istoupit k odstranÄ›ní chrápání v tÄ›chto případech?

Pokud veÅ¡kerá doporuÄení selžou, obraÅ¥te se na naÅ¡i kliniku

PÅ™edevším zmÄ›nou životního stylu! ZaÄnÄ›te se zdravÄ›ji stravovat, omezte alkohol a cigarety. KoneÄnÄ› taková rozhodnutí pozitivnÄ› ovlivní nejen váš problém s chrápáním. Snažte se nespat na zádech, právÄ› v této poloze totiž dochází k chrápání nejÄastÄ›ji. Odstraňte nadýchané polÅ¡táře, hlava by mÄ›la být pÅ™i spánku co nejníže. VyzkouÅ¡et můžete i odpaÅ™ování vody s moÅ™skou solí. VlhÄí vzduch v ložnici vám usnadní dýchání. Pokud máte pÅ™esto pocit, že nic z výše uvedených rad nepomáhá, s důvÄ›rou se obraÅ¥te na naÅ¡i privátní ORL kliniku LENTE v Plzni. Pro odstranÄ›ní chrápání zvolíme tu nejlepší metodu.