Islám, fenomén nového milénia

Islám je v současné době v mnoha ohledech diskutované téma. V prostředí evropské kultury, v souvislosti s expanzí i úpadkem Islámského státu a také s migrační vlnou, se jeví jako něco naprosto vzdáleného západnímu způsobu života. Jedno má však Evropa a islám společné. Evropa i islám, byly vybudovány na křesťanských základech a obě tato náboženství uctívají stejného Boha, i když výklad víry mají odlišný. Islám také uznává jako proroky Ježíše i Mojžíše.
bílá mešita
Po křesťanství je právě islám největší náboženství na světě, protože se k němu hlásí více jak miliarda obyvatel. Jeho rychlá expanze může vést k tomu, že se v blízkých letech stane, co do počtu vyznavačů, největším světovým náboženstvím. Zároveň ale nelze mluvit o vyznavačích islámu jako o muslimech. Muslimové jsou obyvatelé určité oblasti v Asii, k islámu se může přidat každý.
Islám vznikl v 7. století na Arabském poloostrově jako reakce na tehdejší situaci v této horké části světa, ve  které se setkávali křesťané, židé i pohané.
ramadán islám
Jeho zakladatelem je Mohamed, jemuž se podle legendy zjevil anděl Gabriel a nadiktoval mu Korán. Z Mohameda se stal prorok, který začal hlásat správné boží učení. Islám se staví nad křesťanství i judaismus, sice tato náboženství jako taková uznává, ale tvrdí, že je lidé pochopili špatně a vykládají si je po svém. Jedině Bůh (v islámu Alláh) hlásá pravdu, kterou lidé nemohou změnit.
dům alláha
Rozmach islámu byl v 7. století rychlý a kromě Arábie se dostal i do severní Afriky. Po smrti Mohameda došlo k rozkolu islámu na dvě větve, sunnitskou a šíitskou. Spor, který tehdy vznikl, trvá dodnes a jde v něm o uznání nástupce proroka.  Sunnitů jsou asi 2/3 věřících a všichni věří, že Mohamedovým nástupcem je jeho přítel Abú Bakr. Šíité věří v rodinné vazby a za následovníka proroka uznávají Mohamedova bratrance Alího ibn Abí Táliba. Tento spor vedl k častému krveprolití a dochází k němu dodnes. Vzhledem k neustálé globalizaci se vlna islámu šíří celým světem a je otázkou, zda se dokáže, podobně jako křesťanství, přizpůsobit modernímu světu, nebo stále zůstane uzavřeno ve své doktríně.