Očekáváme Vás s otevřenou náručí


OdhoÄte starosti vÅ¡edních dní a seznamte se s inspirující službou, jakou je ubytování Vranovská pÅ™ehrada. V klidu a soukromí si můžete užít niÄím neruÅ¡eného zaslouženého volna, a to v centru turistických atrakcí, jimiž jsou naplnÄ›ny nejen pozoruhodnosti v blízkém okolí. Možnosti volnoÄasových aktivit rozÅ¡iÅ™uje o příležitost posedÄ›t romanticky u otevÅ™eného ohniÅ¡tÄ› i sympatický provozovatel, který ubytování Vranovská pÅ™ehrada vÄ›nuje veÅ¡kerou dostupnou pozornost a péÄi tak, aby klient dostal vÅ¡e, naÄ si vzpomene.

Ubytování pro Vaši maximální spokojenost

Uvažujete-li o doÄasné rezervaci pokoje pro dovolenou v tuzemských konÄinách, zvolte jednoznaÄnÄ› ubytování Vranovská pÅ™ehrada, které skýtá maximální standard, v jehož blízkosti se budete cítit stoprocentnÄ› spokojeni. K dispozici pÅ™itom máte veÅ¡keré technické zázemí, k nÄ›muž patří nejen samostatné sociální zařízení, ale také kuchyňka, možnost parkování pÅ™ed objektem i další využitelné interiérové i exteriérové vybavení přísluÅ¡ející k rekreaÄnímu areálu, z jehož stÅ™edu to na pláž Vranovské pÅ™ehrady nebudete mít daleko.