Pamatujte i na jeho chodidla


Jakmile se dítÄ› narodí, stávají se jeho prohlídky u dÄ›tského lékaÅ™e naprostou samozÅ™ejmostí. KromÄ› oÄkování lékaÅ™ vždy kontroluje i zdravý vývoj dítÄ›te a také jeho kyÄle. Na okraji zájmu vÅ¡ak bohužel zůstává stále poradenství pÅ™i výbÄ›ru první obuvi, která by mÄ›la být velmi kvalitní. Pouze kvalitní obuv dokáže správnÄ› formulovat chodidlo a udržet jeho zdravý vývoj a tím pádem také zdravý vývoj pohybového aparátu do budoucna. Je smutné, že rodiÄe ani pediatÅ™i Äasto vÄas neÅ™eší negativní dopady pÅ™i výbÄ›ru první obuvi na zdraví dÄ›tí. A tak se Äasto potýkáme s trvalými následky této nevhodné obuvi v dospÄ›losti a ve stáří.

Do vody a do deště

Pouze zdravou a certifikovanou obuví zajistíte svým dÄ›tem do budoucna zdravé chodidlo a tím pádem i zdravý celý pohybový aparát. Certifikované boty pro vaÅ¡e dÄ›ti naleznete v naÅ¡em e-shopu. SpoleÄnÄ› s nimi zde najdete ji velmi kvalitní dÄ›tské holinky Äili gumáky znaÄky Demar, které rovněž patří mezi Å¡piÄkovou obuv žádanou na celém svÄ›tÄ›. DopÅ™ejte svým dÄ›tem kvalitní obutí i za deÅ¡tivého a blátivého poÄasí!